0

aplikacje

id #2647661 11.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku

06-100 Pułtusk ul. Daszyńskiego 19/57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalcza choroby zakaźne zwierząt,
 • realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją ASF,
 • realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją HPAI,
 • prowadzi dokumentację w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizuje zadania z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • wystawia świadectwa zdrowia w obrocie krajowym, na rynki Unii Europejskiej i rynki krajów trzecich,
 • obsługuje program SERPIW, vetLINK,
 • opracowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobiera próbki do badań,
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne,
 • obsługuje system TRACES,
 • prowadzi kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • realizuje monitoring chorób zakaźnych zwierząt,
 • przygotowuje decyzje, postępowania administracyjne.


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w siedzibie Inspektoratu oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. bariery architektoniczne - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, schody, praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy terenowe, kierowanie samochodem służbowym (niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych). Praca administracyjno biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku tel.: (23) 692 55 84 e-mail: piw.pultusk@adres.pl Nie zwracamy przesłanych aplikacji. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Szczecin 23.01.2022
  Specjalista ds. BHP 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik Budowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 23.01.2022
  Dyrektor Produktu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 23.01.2022
  Stażysta w laboratorium R&I 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Sanitarnych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more