0

aplikacje

id #2647660 11.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

06-400 Ciechanów ul.Letnia 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapobiega, rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt;
 • realizuje monitoring chorób zakaźnych zwierząt ;
 • prowadzi kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty nadzorowane w zakresie zdrowia zwierząt;
 • kontroluje przestrzegania przepisów weterynaryjnych przez gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w tym związane z zabezpieczeniem gospodarstw przed zawleczeniem chorób zakaźnych zwierząt - kontrole bioasekuracji;;
 • wystawia przed-eksportowe i eksportowe świadectwa zdrowia do krajów trzecich;
 • prowadzi kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami;
 • obsługuje system komputerowy TRACES;
 • przegotowuje zaświadczenia i opinie w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru, sporządza sprawozdania i informacje z wykonanych zadań;


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.oo do 16.oo w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie aktualnego adresu e- mail. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Niezakwalifikowani kandydaci nie będą informowani ani telefonicznie ani pocztą e- mail. Nie zwracamy nadesłanych ofert. Niezakwalifikowane oferty zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy. Osoba do kontaktu:
Jolanta Górska tel/fax 23 672 28-56 lub 23 672 46-40 


                       Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
co najmniej 1 rok pracy w Inspekcji weterynaryjnej
znajomość prawa weterynaryjnego i administracyjnego,
dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 26.01.2022
  Specjalista ds. finansowania dostawców 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Chełmno 26.01.2022
  Recepcjonista/ka w Vislow Resort 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.01.2022
  Młodszy Specjalista ds. Księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik produkcji z j. włoskim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more