0

aplikacje

id #2647657 11.01.2022

naczelnik

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik do spraw zarzadzania nieruchomościami Ministerstwa Finansów i spraw administracyjnych w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych, Biuro Administracyjne

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności planuje i organizuje pracę, przydziela zadania, udziela wskazówek oraz motywuje podległych pracowników w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań oraz optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich.
 • Nadzoruje i koordynuje prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem trwałego zarządu nad nieruchomością oraz lokalami służbowymi Ministerstwa Finansów (MF). Analizuje wykorzystanie powierzchni w pomieszczeniach budynku ministerstwa, opracowuje koncepcje lokalizacji komórek organizacyjnych oraz opracowuje koncepcje zmian funkcjonalnych powierzchni użytkowych i biurowych.
 • Nadzoruje i koordynuje działania w zakresie zapewnienia niezbędnych usług i dostaw oraz rozliczeń związanych z eksploatacją nieruchomości i lokali służbowych ministerstwa, w tym przygotowuje umowy, nadzoruje ich realizacji i dokonuje rozliczeń z dostawcami zewnętrznymi: gazu, ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, usług telewizji, usług telekomunikacyjnych oraz usług utrzymania czystości.
 • Zarządza pulą służbowych telefonów stacjonarnych, telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych oraz dokonuje rozliczeń z tytułu korzystania z nich.
 • Nadzoruje wyposażanie pomieszczeń i pracowników w meble, sprzęt i materiały biurowe, w tym analizuje zapotrzebowania, planuje i realizuje zamówienia i zakupy, zarządza prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem mienia przed wydaniem użytkownikom.
 • Opracowuje koncepcje wykorzystania innowacyjnych narzędzi zarządzania nieruchomościami, proponuje zmiany i nowe rozwiązania oraz nadzoruje proces ich wdrażania, w celu zoptymalizowania i usprawnienia funkcjonalności nieruchomości MF.
 • Przewodniczy lub uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zakupów i zamówień publicznych związanych z realizacją zadań wydziału oraz sporządza w tym zakresie umowy i nadzoruje ich realizacji, w celu zapewnienia optymalnej obsługi oraz właściwych warunków funkcjonowania komórek organizacyjnych i pracowników MF.
 • Zarządza salami konferencyjnymi znajdującymi się w budynku ministerstwa, w tym zabezpiecza w nich właściwe funkcjonowanie systemów nagłośnienia i audiowizualnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Zagrożenie korupcjąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more