0

aplikacje

id #2647656 11.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

76-200 Słupsk ul. Armii Krajowej 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad przestrzeganiem wymogów weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu, imporcie i eksporcie
 • Realizowanie programu badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie i realizowanie rocznego planu działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie postępowania mandatowego
 • Prowadzenie systemu informatycznego RASFF
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Sporządzanie sprawozdawczości tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej


Warunki pracy


 • Praca z użyciem monitora ekranowego powżej 4 dziennie.

 • Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

 • Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym niedostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Brak windy i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo - wąskie schody i korytarze, drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.

 • Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy - drukarka, niszczarka.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Konin 20.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 20.01.2022
młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 20.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more