0

aplikacje

id #2647652 11.01.2022

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli celno-skarbowej gier hazardowych oraz urzędowego sprawdzenia w Wydziale Kontroli Podatku Akcyzowego i Gier Hazardowych, Departament Nadzoru nad Kontrolami (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia jakość oraz efektywność kontroli celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej produkcji i obrotu automatami do gier oraz kontroli podatku od gier i dopłat, celem zagwarantowania propozycji rozwiązań usprawniających działanie organów zwiększających ich skuteczność oraz opracowywania sprawozdań i informacji dla kierownictwa departamentu i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 • Typuje podmioty do kontroli celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej, produkcji i obrotu automatami do gier oraz kontroli podatku od gier i dopłat. Zleca i koordynuje te kontrole oraz je monitoruje.
 • Analizuje przepisy prawa, tendencje rynkowe oraz źródła nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie sprawowanego nadzoru, w celu zapewnienia należnych wpływów do budżetu państwa.
 • Przygotowuje zmiany przepisów w rozporządzeniach w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami, w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz w sprawie urzędowego sprawdzenia.
 • Opracowuje projekty interpretacji przepisów prawa w zakresie trybu i zasad przeprowadzania urzędowego sprawdzenia i kontroli celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej produkcji i obrotu automatami do gier oraz kontroli podatku od gier i dopłat.
 • Sprawuje merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego Komputerowego Rejestru Automatów do Gier (KRAG). Monitoruje zmiany prawne mające wpływ na działanie systemu informatycznego oraz inicjuje działania usprawniające w tym zakresie. Opracowuje i wdraża procedury wprowadzania zmian związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego KRAG
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie, wnioski i oświadczenia posłów i senatorów, na wnioski i skargi w obszarze kontroli celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej produkcji i obrotu automatami do gier oraz kontroli podatku od gier i dopłat.
 • Opracowuje projekty standardów i procedur przeprowadzania przez organy KAS urzędowego sprawdzenia oraz kontroli celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej produkcji i obrotu automatami do gier oraz kontroli podatku od gier i dopłat.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wieliczka 26.01.2022
Młodszy Rekruter Onsite z jęz. ukraińskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Asystent działu handlowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 23.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more