0

aplikacje

id #2647651 11.01.2022

kierownik kancelarii tajnej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik kancelarii tajnej do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

01-887 Warszawa ul. Żeromskiego 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych;
 • Prowadzenie okresowej kontroli stanu dokumentów znajdujących się na stanie kancelarii;
 • Informowanie pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych;
 • Właściwe oznaczanie i ewidencjonowanie dokumentów niejawnych w prowadzonychw kancelarii ewidencjach;
 • Przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej do złożenia do składnicy akt;
 • Przygotowanie okresowej inwentaryzacji pieczęci i stempli;
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych;
 • Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie niejawnych aktów prawnych.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Pondato, uprzejmie informujemy, że zakwalifikowanych kandydatów/kandydatki poinformujemy o dalszym etapie rekrutacji telefonicznie.


Jednocześnie, kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania
 • - organizacja pracy własnej, - obsługa urządzeń biurowych i kryptograficznych; - komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Aktualne Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Doświadczenie w prowadzeniu ewidencji dokumentów niejawnych.
 • Doświadczenie w archiwizowaniu dokumentów niejawnych.
 • Doświadczenie w inwentaryzacji dokumentów niejawnych.
 • Praktyczna znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o policji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more