0

aplikacje

id #2647650 11.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

26-600 Radom ul. Warzywna 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie, w szczególności: a) kontrola gospodarstw/stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), b) kontrola gospodarstw/stad w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (cros complance) dotyczących utrzymywana bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz
 • organizacja, planowanie i realizacja programów kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji rejestracji zwierząt
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w tym warunków utrzymywania w ramach minimalnych standardów i dobrostanu
 • współpraca i wymiana informacji z Biurem Powiatowym i Okręgowym ARiMR
 • wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii


Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom, - wyjazdy służbowe, - praca przy komputerze, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - kontakt ze zwierzętami.



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii/zootechnik

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe



  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Opole 20.01.2022
  SPECJALISTA DS. SUPPORTU Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (B1) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  kierownik kancelarii tajnej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more