0

aplikacje

id #2647649 11.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

39-300 Mielec Ul. Skłodowskiej-Curie 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikajacych z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • realizacja zadań wynikajacych z ustawy o ochronie zwierząt
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta
 • kontrole bioasekuracji / ASF


Warunki pracy

praca w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, narażenie na czynniki biologiczne i chemiczne, wyjazdy służbowe, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie samochodów służbowychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej tj. związane z rolnictwem, zootechniką itp.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Skłodowskiej-Curie 8
  39-300 Mielec
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kraków 26.01.2022
  Pracownik wsparcia działu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.01.2022
  Młodszy Specjalista ds. Księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 26.01.2022
  Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Zabrze 26.01.2022
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Planista produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more