0

aplikacje

id #2647645 11.01.2022

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw administrowania zadaniami inwestycyjnymi w Zespole Kierownika Projektu w Oddziale w Szczecinie

70-340 Szczecin Al. Boh. Warszawy 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy administracyjne w biurze Kierownika Projektu. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych
 • Współpracuje z Kierownikiem Projektu i Asystentem ds. Technicznych w zakresie administracyjnym
 • Współpracuje z biurami Wykonawcy Robót i Konsultanta realizującego umowę na Zarządzanie i Nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych
 • Zapewnia właściwą obsługę korespondencji pocztowej i elektronicznej w zakresie sprawnego obiegu dokumentów, w tym rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestracja faktur, a także pozostałych dokumentów wewnątrz Biura oraz z zewnętrznymi klientami (obsługa, dystrybucja i archiwizacja dokumentów)
 • Kompletuje, kontroluje, porządkuje dokumenty kontraktowe i korespondencję oraz archiwizuje dokumenty kontraktowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Organizuje, koordynuje i obsługuje spotkania i narady organizowane przez Kierownika Projektu oraz współuczestniczy przy organizacji zdarzeń organizowanych przez inne podmioty wraz z prowadzeniem kalendarza spotkań
 • Utrzymuje komunikację z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Obsługuje połączenia telefoniczne oraz urządzenia biurowe


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Menedżer ds. ESG 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rogóźno 23.01.2022
Pracownik Produkcji w Rogoźnie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 23.01.2022
starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more