0

aplikacje

id #2647644 11.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

26-600 Radom ul. Warzywna 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w szczególności afrykańskiego pomoru świń,
 • sprawoanie nadzoru (kontroli) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczosci związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • pobiieranie próbek w kierunku ASF,
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • współpraca z innymi zespołami inspektoratu.


Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom, - wyjazdy służbowe, - praca przy komputerze, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - kontakt ze zwierzętami. - prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Umowa na czas określony. Przewidywany okres zatrudnienia do 01.09.2021 r. ( z możliwością przedłużenia). W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu. Oferty, które wpłyną po terminie do PIW Radom oraz niekompletne nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytoriu Rezcypospolitej Polskiej
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziany staż na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
 • zaangażowani i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 23.01.2022
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zabrze 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more