0

aplikacje

id #2647641 11.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

42-500 Będzin ul. Gzichowska 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych podmiotach oraz siedzibach stad utrzymujących zwierzęta
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń
 • prowadzenie rejestrów i innej dokumentacji, sporządzanie sprawozdawczości
 • pobieranie prób do badań urzędowych
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
 • obsługa systemów informatycznych TRACES i Vetlink
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Warunki pracy

- praca  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie oraz na obszarze powiatu będzińskiego, m. Sosnowiec i m. Dąbrowa Górnicza w godzinach od 7:30 do 15:30


- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych, wymagających działań IW


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie


- wyjazdy służbowe na narady, konferencje, szkolenia


- budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet


- kontakt ze zwierzętami, materiałem biologicznymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kraków 26.01.2022
  Młodszy Specjalista ds. Księgowości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 26.01.2022
  Asystent działu handlowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 23.01.2022
  Asystent Działu Księgowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more