0

aplikacje

id #2647639 11.01.2022

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje prace w zakresie metodologii, konstrukcji wskaźników oraz opracowania metod pracy z Systemem Monitorowania Usług Publicznych. Prowadzi analizę potrzeb i przygotowuje koncepcje opisów metodologicznych. Uczestniczy w przygotowaniu instrukcji i materiałów edukacyjnych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Wykonuje prace na rzecz zapewnienia spójności metodologicznej opisów obszarów, usług i wskaźników monitorujących oraz wskaźników kontekstowych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Wykonuje prace zmierzające do zapewnienia zasilania informacyjnego z zakresu efektywności finansowej usług publicznych w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Opracowuje i wprowadza do systemu informatycznego wskaźniki opisujące ilość, jakość, dostępność i efektywność usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich poziomów agregacji przestrzennej w celu wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 2/BP/2022.


Wynagrodzenie brutto: 2 539 zł + dodatek stażowy.


ZATRUDNIENIE NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU POWER – SMUP 2 do 30.09.2023 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub geograficzne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kętrzyn 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 20.01.2022
kierownik działu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more