0

aplikacje

id #2647637 11.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór i organizacja urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, w tym w Zamiejscowym Stanowisku Diagnostyki Włośni przy PIW Międzyrzecz.
 • Nadzór i realizacja badań monitoringowych i urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie zwierząt wraz z wystanianiem świadect zdrowia.


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30,


- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu na  terenie powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,


- prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,


- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych do osób niepełnosprawnych,


- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Kopia dokumentu - prawo jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gliwice 26.01.2022
  Pracownik produkcji - montaż (K/M) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 26.01.2022
  Specjalista ds. finansowania dostawców 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 26.01.2022
  Specjalista ds. administracji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.01.2022
  Click to show more