0

aplikacje

id #2647633 11.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

08-300 Sokołów Podlaski Ul. Ząbkowska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Opracowuje plany badań rozpoznawczych zwierząt w zakresie monitoringu i zwlaczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Kontroluje prowadzenie badań zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii.
 • Przeprowadza dochodzenia epizootyczne.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt.
 • Opracowuje dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi postępowanie w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi sprawozdawczość dotyczącą wykonywanych zadań.
 • Prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działaności nadzorowaną oraz kontroluje spełnianie wymagań weterynaryjnych przez w/w podmioty.
 • Sporządza i aktualizuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Wykonuje czynności w zakresie obsługi gospodarstw w przypadku zagrozenia wystąpienia i wystąpienia ASF i HPAI.


Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).

 • Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.
  Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
  Zagrożenie korupcją.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Samodzielność,
 • Zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 20.01.2022
kierownik działu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more