0

aplikacje

id #2647630 11.01.2022

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw finansowo-księgowych Zespół ds. finansowo-księgowych

53-135 Wrocław ul. Januszowicka 48

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach związanych ze sporządzeniem sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych
 • udział w pracach związanych z dekretacją i księgowaniem dowodów księgowych
 • zbieranie oraz przygotowywanie danych/zestawień itp. na potrzeby jednostek nadrzędnych
 • przygotowywanie pism w zakresie zadań zespołu
 • archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań zespołu


Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer,


- praca w godz. 7.00 - 15.00,


- praca w siedzibie firmy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • obsługa informatycznego Systemu obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • obsługa systemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  Wrocław
  ul. Januszowiska 48
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łódź 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Krapkowice 20.01.2022
  REKRUTER 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more