0

aplikacje

id #2647626 11.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Wydział Kadr i Szkolenia, Zespół ds. Doboru

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje dokumenty od kandydatów do służby i sprawdza prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.
 • Wprowadza dane osobowe kandydatów do służby do systemu informatycznego CRDK II, a także wszystkich wyników uzyskanych na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kieruje kandydatów na testy wiedzy ogólnej i testy sprawności fizycznej do jednostek szkoleniowych Policji. Kieruje kandydatów na testy psychologiczne, na komisję lekarską oraz do Wydziału OIN. Organizuje i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
 • Uczestniczy w targach pracy, propaguje zawód policjanta w szkołach średnich, uczelniach wyższych, w mediach. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizuje „dni otwarte” w komendach na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Przygotowywuje listy kandydatów do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji przed planowanym terminem przyjęcia do służby.
 • Przekazuje dokumenty zgromadzone podczas postępowania kwalifikacyjnego do jednostek Policji garnizonu lubuskiego zgodnych z miejscem zatrudnienia.
 • Uczestniczy w poszukiwaniu kandydatów wśród funkcjonariuszy Policji do służby w Europejskim Biurze Policji EUROPOL w Hadze oraz kandydatów na misje pokojowe poprzez rozpowszechnianie informacji na ten temat na terenie garnizonu lubuskiego.
 • Uczestniczy i odpowiada za organizację przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji pełniąc rolę sekretarza komisji.


Warunki pracy

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- praca biurowa jednozmianowa, 8-godzinna w godz. 7.30 – 15.30,


- praca przy monitorze ekranowym,


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

 • Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

 • Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostepne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących doboru do służby w Policji,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • znajomość obsługi komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rogóźno 23.01.2022
Pracownik Produkcji w Rogoźnie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.01.2022
Lider Planowania Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more