0

aplikacje

id #2647624 11.01.2022

księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw księgowo-kadrowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

18-400 Łomża ul. Farna 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracownikom (korpus służby cywilnej)
 • Prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Prowadzenie księgowości jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej, finansowej, GUS i innych niezbędnych sprawozdań, zestawień, analiz
 • Obsługa bankowości elektronicznej
 • Wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji księgowego


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera do 4 godzin dziennie

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze budynku - brak windy i innych ułatwień dla osób niepełnostprawnych ruchowoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne oraz kierunki pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa programów księgowych, kadrowych, Płatnika
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Obsługa bankowości elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
  18-400 Łomża, ul. Farna 1, pok. nr 1,2,3,
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 26.12.2021
  Młodsza Księgowa - Nieruchomości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Stryków 07.01.2022
  Księgowa/ Księgowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 23.12.2021
  Główna Księgowa / Główny Księgowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Brzeg 11.01.2022
  KSIĘGOWA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Inowrocław 01.01.2022
  KSIEGOWA (NR 3022) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more