0

aplikacje

id #2647617 11.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

62-300 Września ul. Kaliska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych i prowadzi dochodzenie epizootyczne oraz prowadzi czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontroluje przestrzeganie wymaganych warunków weterynaryjnych w zakresie obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt, przesyłki zwierząt w miejscu przeznaczenia
 • kontroluje siedziby stada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • planuje, organizuje i nadzoruje realizację programów monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczość w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt


Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu (parter, I i II piętro) oraz praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, na dobę, występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, prowadzenie samochoduInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 4361938Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • prawo posiadania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kaliska 1
  62-300 Września
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Szwecja, Vadstena 28.12.2021
  Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Szwecja, Vadstena 21.12.2021
  Pracownik produkcji / montażysta 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Szwecja, Vadstena 12.01.2022
  Planista Produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Szwecja, Vadstena 29.12.2021
  PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more