0

aplikacje

id #2647611 11.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania

50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie wniosków jednostek realizujących budżet Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących zmian w planie wydatków,
 • weryfikowanie wystąpień kierowanych do Ministra Finansów, dotyczących uruchomienia rezerw celowych, wnioskowanych przez jednostki realizujące budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • sporządzanie okresowych ocen przebiegu wykonania dochodów, wydatków oraz realizacji zadań przez jednostki realizujące budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • sporządzanie projektów odpowiedzi Wojewody w sprawach przyznawania dodatkowych środków finansowych jednostkom realizującym budżet Wojewody Dolnośląskiego,
 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa w części 85/02 – budżet województwa dolnośląskiego,
 • opracowywanie planu finansowego budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dany rok budżetowy,
 • weryfikowanie oraz akceptowanie umów/aneksów w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów – Dolnośląski Urząd Wojewódzki (e –CRU),
 • weryfikowanie listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3121,09 – 4573,94 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.Wymagania związane ze stanowiskiem
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 23.01.2022
Stażysta w laboratorium R&I 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.01.2022
Lider Planowania Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.01.2022
Recruiter with Russian 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Lider zmiany utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more