0

aplikacje

id #2647610 11.01.2022

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji

25-211 Kielce Ul. Wrzosowa 44

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowalne z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • udział w inspekcjach: budów w zakresie prawidłowości procesu budowlanego, obiektów budowlanych w zakresie utrzymania
 • uczestniczenie w kontrolach obowiązkowych
 • przygotowywanie projektów pism, wezwań, zawiadomień, postanowień i decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji


Warunki pracy

Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym, kontakt z osobami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych, praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dogodny dojazd komunikacją miejską, parking. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane, ogólne + licencjat z budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
budownictwo, organy administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Słupsk 23.01.2022
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Złotoryja 23.01.2022
  Pracownik działu montażu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rogóźno 23.01.2022
  Pracownik Produkcji w Rogoźnie 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more