0

aplikacje

id #2647606 11.01.2022

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym i kontrolujących produkty posiadające Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) i Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność (GTS) w celu zagwarantowania odpowiedniej wiarygodności systemu kontroli, a także utrzymania i uzasadnienia zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS.
 • Przygotowuje dokumentacje audytową, bierze udział w przeprowadzaniu audytów w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny funkcjonowania jednostek certyfikujących.
 • Dokonuje analizy danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące, sporządza opracowania, sprawozdania i raporty.
 • Prowadzi sprawy bieżące związane z systemem rolnictwa ekologicznego i systemem produktów ChNP, CHOG, GTS.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz K.P.A.
 • Uczestniczy w naradach, konferencjach i grupach roboczych w celu reprezentowania GIJHARS.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura.


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągówkomunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach).

 • Praca na 8 piętrze.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w sektorze artykułów rolno-spożywczych lub w obszarze systemów jakości żywości (rolnictwo ekologiczne lub produkty poddające zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS) lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w sytuacjach
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more