0

aplikacje

id #2647604 11.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W celu realizacji polityki oświatowej państwa projektuje rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące warunków realizacji profilaktyki w szkołach i placówkach, w szczególności zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy, uzależnień od substancji (m.in. narkotyków, dopalaczy, napojów energetycznych, substancji wzmacniająco-pobudzających, leków, nikotyny, alkoholu, sterydów), oraz zdrowia, w tym psychicznego (np. HIV, AIDS, kryzysu suicydalnego). Monitoruje ich funkcjonowanie i przygotowuje w tym zakresie analizy, opinie oraz projekty nowych rozwiązań w celu wdrożenia działań w szkołach i placówkach.
 • W celu poprawy zdrowia publicznego realizuje zadania wynikające z krajowych i międzynarodowych programów profilaktycznych i zdrowotnych, obejmujących zagadnienia dotyczące zdrowia, w tym psychicznego, przemocy, w tym w rodzinie, , alienacji rodzicielskiej, narkomanii, HIV i AIDS (m.in. realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ). Przygotowuje działania, realizuje je w oznaczonym zakresie, monitoruje ich wykonanie merytoryczne i finansowe, współpracuje z jednostkami zewnętrznymi, bierze udział w grupach roboczych, nadzoruje i przygotowuje sprawozdania z programów w celu poprawy skuteczności ich oddziaływań na postawy oraz zachowania dzieci i młodzieży.
 • W celu umożliwienia szkołom i placówkom efektywnego diagnozowania potrzeb uczniów przygotowuje zawartość merytoryczną i rozwiązania techniczne związane z funkcjonowaniem ogólnokrajowej platformy do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka oraz poradni on-line. Udziela odpowiedzi na pytania merytoryczne oraz techniczne związane z obsługą tych narzędzi informatycznych, diagnozuje konieczne zmiany w ich działaniu, koryguje błędy. Przygotowuje analizy, w tym statystyczne, na podstawie wyników z poziomu gmin, powiatów i województw w celu monitorowania procesu zmian wdrażania profilaktyki uniwersalnej.
 • Współpracuje z pracownikami Departamentu Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie realizowanych zadań. Przygotowuje propozycje priorytetów Ministra Edukacji i Nauki w zakresie nadzoru pedagogicznego, tworzy arkusze kontroli i monitorowania zagadnień dotyczących profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, monitoruje wyniki nadzoru, w tym sporządza analizy.
 • Przygotowuje dokumentację konkursową oraz zawartość merytoryczną w ramach otwartych konkursów ofert o tematyce zdrowia publicznego, w tym zdrowia psychicznego, wychowania i bezpieczeństwa. Bierze udział w ocenie ofert, przygotowywaniu i realizowaniu umów oraz rozliczaniu sprawozdań. Opiniuje zawartość merytoryczną dokumentacji związanej z procedurą zamówień publicznych (np. SIWZ, OPZ). Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminów realizowanych konkursów.
 • Współpracuje z koordynatorami ds. profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa w kuratoriach oświaty oraz organizacjami pozarządowymi, w realizacji zadań wydziału dotyczących działań wychowawczych i oddziaływań profilaktycznych zdiagnozowanych oraz realizowanych w szkołach i placówkach, oraz zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach (praktyka profilaktyki w
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more