0

aplikacje

id #2647603 11.01.2022

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw administracyjno - remontowych w Wydziale Planowania i Administracji

02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z wdrażanymi procesami inwestycyjnymi oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wydatków majątkowych w obszarze administracyjno-remontowym.
 • Realizuje zadania związane z pracami konserwacyjno-remontowymi w pomieszczeniach zajmowanych przez Zakład, zespoły terenowe i komisje lekarskie oraz sprawuje nadzór nad wykonawcami robót.
 • Weryfikuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów w zakresie robót budowlanych.
 • Opracowuje specyfikacje i kosztorysy wydatków w zakresie prac konserwacyjno-remontowych oraz pełni nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi w pomieszczeniach zajmowanych przez Zakład, ZT i KL oraz nad ich wykonawcami.
 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postepowań zakupowych/udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją.
 • Bierze udział w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz opracowuje projekty umów i porozumień zawieranych przez Zakład.
 • Zapewnienia należyty stan techniczny budynków i pomieszczeń Zakładu, zespołów terenowych i komisji lekarskich oraz utrzymuje w sprawności wszystkie instalacje i urządzenia.
 • Opracowuje dane niezbędne do sporządzenia planów finansowych/zakupów oraz zgłasza konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowych planach w celu efektywnej i zgodnej z zapotrzebowaniem realizacji wydatków Zakładu.


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


Warunki pracy: • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
stażu pracy w obszarze administracyjno - technicznym i/ lub inwestycyjno - remontowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność organizowania pracy
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programu AutoCAD i kosztorysowania robót budowlanych oraz
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 26.01.2022
Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 26.01.2022
Kierownik Robót Darłowo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more