0

aplikacje

id #2647588 12.01.2022

Starszy Specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 90359 / 05.01.2022

Starszy Specjalista

Do spraw: tworzenia przepisów wewnętrznych z zakresu organizacji pracy w UKE w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacji

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Opracowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE
 • Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE
 • Koordynuje współpracę Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE z Kancelariami Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi
 • Prowadzi zbiory i ewidencje wewnętrznych aktów normatywnych i procedur, imiennych pełnomocnictw oraz upoważnień
 • Prowadzi obsługę Sekretariatu Komisji Dyscyplinarnej UKE

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, Prawo zamówień publicznych, Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
 • Wiedza dotycząca zadań realizowanych przez Prezesa UKE oraz funkcjonowania Urzędu
 • Umiejętność: redagowania tekstów, analizy i interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik produkcji z j. włoskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 23.01.2022
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more