0

aplikacje

id #2647570 12.01.2022

PRACOWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO – umowa na zastępstwo

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

1. NAZWA STANOWISKA PRACY: PRACOWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO – umowa na zastępstwo

 

2. NIEZBĘDNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykształcenie:
  - wyższe ekonomiczne.
 • doświadczenie zawodowe:
  - doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym.
 • Umiejętności zawodowe:
 • Praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • Umiejętność pracy w zespole.kompetencje osobiste i społeczne:
  - komunikatywność,
  - umiejętność pracy w zespole.

 

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY:

 • Kompleksowa obsługa przedsięwzięć, konferencji i kursów organizowanych przez pracowników Uczelni:
  – sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym preliminarzy konferencji,
  – kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez sponsorów,
  – bieżąca ewidencja wpływów i wydatków,
  – uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca,
  – ostateczne rozliczenie i przestrzeganie realizacji zgodnie z preliminarzem,
  – wystawianie faktur VAT dotyczących wpłat za udział w konferencji,
  – rozliczanie zakończonych konferencji na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
 • Kompleksowa obsługa konferencji i przedsięwzięć organizowanych przez studentów i doktorantów (w tym imprez studenckich o charakterze dydaktycznym, wyjazdów studenckich, ćwiczeń terenowych),
 • Prowadzenie bieżących spraw dotyczących wszystkich organizacji studenckich, Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych jednostek i organizacji – kompletowanie preliminarzy, kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych wpłat od sponsorów, ewidencja wpłat, uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca, rozliczanie na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
 • Wystawianie faktur sprzedaży ze stanowiska FF w ramach zakresu obowiązków,
 • Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

 

4. WYMIAR ETATU: PEŁNY.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wymagane na danym stanowisku pracy,
 • podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00 lub elektronicznie (doz@up.krakow.pl) w terminie do dnia 2 lutego 2022 roku.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Kandydat, który nie został wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest do odbioru dokumentów w Dziale Organizacji i Zarządzania (pokój nr 170B) w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenia dot. ochrony danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym.

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more