0

aplikacje

id #2647547 12.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw przetwarzania odpadów w Wydziale Przetwarzania Odpadów, Departament Gospodarki Odpadami

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty instrumentów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, a także przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami,
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii dotyczących gospodarki odpadami,
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską i Radę UE dotyczące gospodarki odpadami, jak również uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy Unii Europejskiej,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów w zakresie gospodarki odpadami,
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami resortu w obszarze gospodarki odpadami
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo – badawcze z zakresu gospodarki odpadami,
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie gospodarki odpadami,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w
  procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji(Candidate Experience).

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa
  Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

 • Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zapraszamy do obejrzenia filmu
  "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more