0

aplikacje

id #2645533 09.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjnych i rozliczania umów, Wieloosobowe Stanowisko ds. Administracyjnych i Rozliczania Umów, Biuro Teleinformatyki

00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Określa i koordynuje, we współpracy z komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu odpowiedzialną za tworzenie budżetu, bieżące i przewidywane zapotrzebowanie na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Głównego Inspektoratu;
 • Bierze udział w prowadzeniu dokumentacji przetargowej i projektowej;
 • Monitoruje i weryfikuje realizację umów teleinformatycznych pod względem formalno-finansowym poprawnością realizacji wydatkowania środków oraz prawidłowości wystawionych dokumentów przez firmy zewnętrzne;
 • Współuczestniczy w prowadzeniu dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków budżetowych w zakresie zakupów teleinformatycznych, planu finansowego, planu zamówień publicznych, zmiany planów oraz zapotrzebowań od innych komórek organizacyjnych;
 • Bierze udział przy tworzeniu oraz aktualizacji wewnętrznych procedur, a także dokumentacji teleinformatycznej, dotyczącej realizowanych w Biurze projektów również w języku angielskim;
 • Współpracuje z biurem odpowiedzialnym za realizację budżetu, zadania wynikających z obowiązku zapewnienia trwałości projektów Unii Europejskiej w zakresie rozlokowania i użytkowania sprzętu oraz korzystania z usług zakupionych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie związanym z zadaniami wieloosobowego stanowiska pracy;
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.


 


Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:


kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.


 


Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.


 


Oferty przesłane po terminie lub nie

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lublin 20.01.2022
kierownik działu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 20.01.2022
młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krapkowice 20.01.2022
REKRUTER 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more