0

aplikacje

id #2645532 09.01.2022

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego PINB Myślibórz

74-300 Myślibórz ul. Północna 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie kontroli budynków, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania


Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie. - Kontakt z interesantem. - Samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu. - Siedziba Inspektoratu znajduje się na I pietrze budynku IV kondygnacyjnego. - Budynek posiada windę i toaletę dla osób niepełnosprawnych. - Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty proszę składac w kopertach z dopiskiem "ogłoszenie nr ........." Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będa rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną zawiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Dodatkowe informacje można uzyska pod nr te. 95 747 36-72Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomośc ustawy Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejetnośc obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • Umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Umiejętnośc poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Prawo jazdy Kat. B
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Sumiennośc, dyspozycyjnośc, dokładnośc


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Buk 23.01.2022
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Słupsk 23.01.2022
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rogóźno 23.01.2022
  Pracownik Produkcji w Rogoźnie 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 26.01.2022
  Główny specjalista ds. kontroli 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more