0

aplikacje

id #2645530 09.01.2022

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw badania, kształtowania i rozwoju polityki kadrowej KAS w Zespole do Spraw Koordynacji i Rozwoju Zawodowego oraz Współpracy z KSS, Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i realizuje projekty rozwojowe podnoszące poziom jakości pracy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz prowadzi spotkania z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnymi za rozwój kadr.
 • Identyfikuje potrzeby pracowników i funkcjonariuszy KAS oraz projektuje usługi podnoszące poziom jakości ich pracy, a także inicjuje i prowadzi badania satysfakcji wśród pracowników KAS.
 • Realizuje zadania związane z opracowywaniem strategii dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w KAS oraz nadzoruje wskaźniki jakościowe w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych w zakresie pracy pionów personalnych.
 • Realizuje projekty związane z dostosowaniem systemu szkoleń prowadzonych przez Krajową Szkołę Skarbowości (KSS) do potrzeb rozwojowych KAS oraz współpracuje ze szkołą, a także z innymi jednostkami w zakresie polityki szkoleniowej KAS.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •  praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ
KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen 


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r., przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633).


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 23.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 26.01.2022
Specjalista ds. floty 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. Employer Brandingu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Asystent działu handlowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełmno 26.01.2022
Recepcjonista/ka w Vislow Resort 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more