0

aplikacje

id #2645527 09.01.2022
wszędzie
0

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Zespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

46-200 Kluczbork ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI oraz afrykańskiego pomoru świń - ASF, w tym prewencji (bioasekuracji), wykrywania, monitorowania, prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości.
 • Wykonuje zadania w zakresie wykrywania, monitorowania, zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcyvh oraz prowadzi wymaganą w tym zakresie dokumentację i sprawozdawczość.
 • Kontroluje wymagania weterynaryjne przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności nadzorowanej przez podmioty, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób.
 • W ramach zastępstwa prowadzi kontrolę dobrostanu gospodarstw, IRZ oraz CC. Prowadzi dokumentacjęoraz sprawozdawczość z tym związaną.
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach przyznawania i wypłacania odszkodowań za zwierzęta padłe oraz zabite z urzędu.
 • Prowadzi nadzór nad wysyłką zwierząt do miejsc gromadzenia oraz przemieszczaniem zwierząt towarzyszących
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą stosowania sankcji karnych wynikających z realizacji przepisów.
 • Współpracuje z Inspekcją Sanitarną, ARMiR, Policją oraz samorządami w zakresie posiadanych kompetencji.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Lokalizacja stanowiska na parterze budynku.


Brak windy i podjazdu, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze, biologiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Jagiellońska 3
  46-200 Kluczbork
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Ostróda 23.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Siedlce 20.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecin 23.01.2022
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Słowacja, Ilava 20.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more