0

aplikacje

id #2645526 09.01.2022

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości, Oddział Orzecznictwa

25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne
 • przygotowuje projekty pism, zawiadomień, postanowień i decyzji
 • reprezentuje Wojewodę w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, piętro VIII bud. A, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: ze stronami postępowań, z pracownikami organów I instancji i organów cetralnych, z osobami składającymi skargi i wnioski. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw o: gospodarce nieruchomościami, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, księgach wieczystych i hipotece
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Lublin 20.01.2022
  kierownik działu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 20.01.2022
  młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Inowrocław 20.01.2022
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more