0

aplikacje

id #2645523 09.01.2022

starszy księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy do spraw rozliczeń materiałowych i finansowych w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję materiałów pędnych i smarów w celu określenia stanów faktycznych.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu MPS w celu określenia stanów faktycznych w zaopatrywanych komórkach.
 • Wystawia i ewidencjonuje dokumenty przychodowo - rozchodowe w celu wydawania lub przyjęcia towaru.
 • Prowadzi ewidencję paliwa przy sprzęcie technicznym w celu określania stanów faktycznych.
 • Sporządza sprawozdania z obrotów MPS.
 • Nalicza przepały na sprzęcie technicznym w celu określenia ilości.
 • Przygotowuje i przekazuje akta do archiwizacji.


Warunki pracy

Praca biurowa przy wykorzystaniu dokumentacji oraz sprzętu komputerowego, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,482 – tj. 3011,36 zł. + dodatek za wysługę lat.


Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zasad księgowania
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35,
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Rzeszów 14.01.2022
  GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Białystok 14.01.2022
  KSIĘGOWY 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kielce 20.01.2022
  KSIĘGOWY/WA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 14.01.2022
  First Experience in Accountancy with German 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Koszalin 20.01.2022
  księgowy 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more