0

aplikacje

id #2645522 09.01.2022

kontroler weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

46-200 Kluczbork ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epiootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby.
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mająch na celu zwalczenie choroby.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zwierząt padłych, przetwarzanie i gromadzenie danych.
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych w siedzibach stad, prowadzi dokumentację oraz sprawozdawczość z tym związaną.
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych


Lokalizacja stanowiska na parterze budynku


Brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu, wyjazdy słuzbowe (szkolenia, narady, konferencje)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne - technik weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
z zakresu weterynarii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Znajomość prawa weterynaryjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
  ul.Jagiellońska 3
  46-200 Kluczbork
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Szwecja, Vadstena 01.01.2022
  SPRZEDAWCA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Szwecja, Vadstena 29.12.2021
  KASJER SPRZEDAWCA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Szwecja, Vadstena 09.12.2021
  KASJER- SPRZEDAWCA (NR 5454) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more