0

aplikacje

id #2645521 09.01.2022

kierownik oddziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału Oddział Komunikacji i Udostępniania

02-103 Warszawa Ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie, koordynacja i organizowanie pracy Oddziału Komunikacji i Udostępniania
 • Kierowanie zadaniami związanymi z prawidłowym i terminowym przebiegiem udostępniania zasobu, realizacji zapytań dotyczących zasobu, kwerend oraz wykonywania usług dla użytkowników;
 • Kierowanie pracami w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji udostępniania oraz realizacji usług;
 • Kierowanie zadaniami związanymi z prowadzeniem działalności wydawniczej oraz realizacją zadań związanych z popularyzacją archiwum i jego zasobu;
 • Sporządzanie rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności Oddziału;
 • Kierowanie, inicjowanie i czynny udział w pracach związanych z kreatywnym wykorzystywaniem zbiorów cyfrowych NAC w ramach dostępnych kanałów komunikacji;
 • Kierowanie i inicjowanie realizacji współpracy z innymi podmiotami;
 • Kierowanie zdaniami związanymi z prowadzeniem działalności edukacyjnej i wspieranie działalności naukowej archiwum;
 • Kierowanie zdaniami związanymi z procesem aktualizacji informacji i zasobów w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl przy ścisłej współpracy z oddziałami NAC.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Istnieje jednak bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:
Decyduje data wpływu do urzędu, koperty z dokumentami z dopiskiem"90578" proszę złożyć w sekretariacie – pok.
206 II piętro w godzinach 8-16. Aby dotrzymać terminu, można składać aplikacje za pomocą poczty elektronicznej na
adres : sekretariat@nac.gov.pl . Można w ten sposób przysłać skan podpisanych oświadczeń, CV i listu
motywacyjnego a także skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Data wpływu maila, będzie datą wpływu aplikacji do urzędu. WAŻNE: Jednak aby spełnić wymagania formalne,
należy po wysłaniu maila, oryginalne dokumenty czyli wymagane oświadczenia, oryginalnie podpisane
CV i list motywacyjny, opatrzone datą, a także kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, dosłać
listownie lub przynieść do siedziby
urzędu. Na kopercie dodać proszę odpowiedni dopisek.
Wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
http://www.nac.gov.pl/instytucja/praca-w-nac/
Daty skrajne przy spełnianiu wymogu doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne drogą
elektroniczną lub telefonicznie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zarządzaniu projektami popularyzatorskimi lub doświadczenie w pracy w
obszarze komunikacji społecznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie w projektach wydawniczych, edukacyjnych, wystawienniczych i popularyzatorskich;
 • Kreatywność, dobra znajomość rynku mediów i sektora kultury, wysoka kultura językowa i osobista, wysokie umiejętności interpersonalne;
 • Umiejętności redakcyjne lub w zakresie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koszalin 26.01.2022
Kierownik Robót Darłowo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rogóźno 23.01.2022
Pracownik Produkcji w Rogoźnie 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more