0

aplikacje

id #2645520 09.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym

02-103 Warszawa Ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania realizowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w odpowiednich trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Analizuje opisy przedmiotów zamówienia przekazywanych przez komórki Archiwum pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami Archiwum w zakresie: spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz harmonogramu prowadzenia zamówień;
 • Przygotowuje roczne plany zamówień publicznych;
 • Prowadzi rejestr zamówień publicznych realizowanych w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Przygotowuje roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych;
 • Nadzoruje właściwe prowadzeniem dokumentacji związanej z postępowaniami w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze; Istnieje możliwość pracy zdalnej; Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane
toalety;
Bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:
Decyduje data wpływu do urzędu, koperty z dokumentami z dopiskiem"90577" proszę złożyć w sekretariacie – pok.
206 II piętro w godzinach 8-16. Aby dotrzymać terminu, można składać aplikacje za pomocą poczty elektronicznej na
adres : sekretariat@nac.gov.pl . Można w ten sposób przysłać skan podpisanych oświadczeń, CV i listu
motywacyjnego a także skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Data wpływu maila, będzie datą wpływu aplikacji do urzędu. WAŻNE: Jednak aby spełnić wymagania formalne,
należy po wysłaniu maila, oryginalne dokumenty czyli wymagane oświadczenia, oryginalnie podpisane
CV i list motywacyjny, opatrzone datą, a także kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, dosłać
listownie lub przynieść do siedziby
urzędu. Na kopercie dodać proszę odpowiedni dopisek.
Wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
http://www.nac.gov.pl/instytucja/praca-w-nac/
Daty skrajne przy spełnianiu wymogu doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie mogą budzić wątpliwości.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne drogą
elektroniczną lub telefonicznie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych w okresie ostatnich 3-4 lat - tj. w
okresie po zmianie przepisów w tym obszarze;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych, przepisów z nią związanych oraz orzecznictwa;
 • Znajomość systemu EZD;
 • Biegła znajomość pakietów biurowych MS Office lub Libre Office/Open Office;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (tel, faks, ksero, skaner);
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Konin 20.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kętrzyn 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more