0

aplikacje

id #2645519 09.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nadzoru nad gospodarką nieruchomościami w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatruje wnioski starostów o wyrażenie zgody w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • rozpatruje wnioski państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu oraz najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości
 • prowadzi postępowania administracyjne, jako organ I instancji, w zakresie nabywania przez państwowe osoby prawne prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności gruntów oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń
 • prowadzi postępowania administracyjne, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz w sprawach trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa
 • rozpatruje skargi i zażalenia wniesione przez strony w toku prowadzonego postępowania


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na V piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
  rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Toruń 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Siedlce 20.01.2022
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more