0

aplikacje

id #2645516 09.01.2022

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Jako organ prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające i wydaje decyzje administracyjne w tej sprawie.
 • Zapewnia nadzór nad zapewnieniem przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych poprzez prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz prowadzenie kontroli zastosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie.
 • Projektuje i wdraża nowe procedury lub projektuje nowe rozwiązania bardzo złożonych przedsięwzięć w ramach zagwarantowania przez Urząd działania zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego tych informacji.
 • Prowadzi postępowania sprawdzające do wydania CAIC zgodnie z przepisami unijnymi oraz postępowania wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych w Urzędzie.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych w UE i NATO oraz organizuje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie.
 • Uczestniczy w procesie opiniowania zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz przygotowuje opinie w tym zakresie.
 • Zarządza zasobami ludzkimi w komórce organizacyjnej w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów poprzez rozdzielanie zadań i uprawnień, nadzorowanie realizacji zadań a także organizację współpracy oraz budowanie pozytywnej i sprzyjającej efektywnej pracy atmosfery.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony informacji
niejawnych, w tym co najmniej 1 rok
na stanowisku kierującym zespołami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony informacji niejawnych w UE
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie specjalistyczne dla Pełnomocników ds. Ochrony Informacji
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 15.01.2022
Pracownik produkcyjny (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 11.01.2022
PRACOWNIK PORTOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik z j. hebrajskim/tureckim/arabskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK BIURA SPRZEDAŻY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Dębica 17.01.2022
PRACOWNIK BIUROWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more