0

aplikacje

id #2645514 09.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

09-100 Płońsk ul. Zajazd 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją ASF,
 • realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją HPAI,
 • prowadzi dokumentację w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizuje zadania z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • obsługuje program SERPIW, vetLINK
 • opracowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobiera próbki do badań,
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne,
 • obsługuje system TRACES
 • prowadzi kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • kontroluje siedziby stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,
 • realizuje monitoring chorób zakaźnych zwierząt,
 • przygotowuje decyzje, postępowania administracyjne.


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Życiorys/CV, list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. 


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii,
 • dobra obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku lekarza weterynarii
  • kserokopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Siedlce 20.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  kierownik kancelarii tajnej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wrocław 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Żagań 20.01.2022
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more