0

aplikacje

id #2643224 07.01.2022

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontaktów z instytucjami zagranicznymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wypełnia i przesyła standardowe formularze SED z serii F na potrzeby instytucji zagranicznych oraz polskich,
 • Obsługuje klientów (w tym: udziela informacji również telefonicznych) ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii,
 • Weryfikuje wnioski przekazane przez zagraniczne instytucje pod względem ich poprawności i kompletności w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych, do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,
 • Przygotowuje projekty pism do klientów ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze, instytucji oraz urzędów,
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne niezbędne dla załatwienia spraw z zakresu zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych,
 • Prowadzi bazy danych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz rejestru spraw i przestrzeganie terminowości ich rozpatrywania.


Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 • Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,

 • Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 23.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more