0

aplikacje

id #2643223 07.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Biurze Administracji

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadaje numery inwentarze nowo zakupionym sprzętom i wprowadza do ksiąg inwentarzowych oraz przygotowuje dokumenty księgowe związane z zakupionym sprzętem oraz dokumenty związane z przemieszczaniem się sprzętów, zgodnie z wewnętrzną procedurą.
 • Uzgadnia stan sprzętów i okresowo weryfikuje stan sprzętu (raz w roku).
 • Rozlicza pracowników, z chwilą odejścia ich z pracy, z powierzonego im mienia oraz prowadzi Rejestr korzyści pracowników GIJHARS.
 • Prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą centrali GIJHARS oraz dokonuje, raz w roku, opłat z tytułu użytkowania sprzętu RTV.
 • Realizuje zamówienia związane z podróżami zagranicznymi tj. umowy, bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwuje miejsca hotelowe.
 • Sporządza miesięczne Plany wydatków budżetowych Biura Administracji.
 • Dokonuje zakupów towarów, usług i robót budowlanych poniżej progu stosowania ustawy PZP w Biurze Administracji, z zastosowaniem wewnętrznej procedury GIJHARS.
 • Prowadzi magazyn podręczny w centrali GIJHARS.


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta.

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, praca na 8 i 10 piętrze, winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio dostosowane toalety i ciągi komunikacyjne).  

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • bardzo dobra znajomość programu Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem majątku


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 20.01.2022
młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more