0

aplikacje

id #2643222 07.01.2022

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne

20-068 Lublin ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełni funkcję pełnomocnika ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
 • Pełni funkcję inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzoruje jego realizację w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzoruje opracowywanie i aktualizację stosownej dokumentacji (m.in. polityk, procedur, instrukcji, klauzul informacyjnych) oraz kontroluje przestrzegania zasad w niej określonych, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO), tworzy sprawozdania dla administratora danych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzi szkolenia pracowników. Prowadzi audyty procesów oraz systemów informatycznych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające; prowadzi okresowe szkolenia oraz prowadzi przeszkolenia osób nowo przyjętych do pracy z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w celu zapewnienie ochrony informacji niejawnych.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,


- przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,


- bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind,


- toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 

 • Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 14.01.2022
PRACOWNIK SERWISU (NR 0164) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opatów 14.01.2022
SPRZĄTACZKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chełm 17.01.2022
Polska, Grudziądz 17.01.2022
PRACOWNIK GOSPODARCZY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
PRACOWNIK BIURA SPRZEDAŻY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more