0

aplikacje

id #2643221 07.01.2022

starszy inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale do spraw Pomocy Stacjonarnej

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole w domach pomocy społecznej
 • Prowadzi kontrole w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Rozpatruje skargi i wnioski
 • Sporządza opracowania, zestawienia i sprawozdania z zakresu działalności domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Przygotowuje projekty pism i odpowiedzi w sprawach dotyczących domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie delegatury oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole), praca związana z obsługą klienta, praca na trzecim piętrze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, w: jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej; lub komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego; lub urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie specjalizacji z zakresu pomocy społecznej
 • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 23.01.2022
starszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 23.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Ostróda 23.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 23.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more