0

aplikacje

id #2643218 07.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw promocji i edukacji Zespół do spraw edukacji i promocji, Departament Komunikacji

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zajmuje się opracowywaniem, redagowaniem lub korektą treści materiałów informacyjno-edukacyjnych z obszaru kompetencji Prezesa UOKiK w związku z ich publikowaniem w wersji drukowanej lub elektronicznej. Przygotowuje materiały do druku lub do wersji elektronicznej (skład publikacji wraz z elementami graficznymi lub koordynacja procesu składu publikacji), współpracuje z kontrahentami w tym zakresie. Zamieszcza materiały na stronach internetowych Urzędu, zajmuje się ich dystrybucją lub koordynacją dystrybucji.
 • Współorganizuje wydarzenia, w tym konferencje, seminaria naukowe, warsztaty, wydarzenia promocyjne, konkursy o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Współprojektuje i współrealizuje projekty informacyjno-edukacyjne ze środków krajowych lub funduszy unijnych.
 • Uczestniczy w planowaniu i zakupie materiałów promocyjnych Urzędu w celu ich dystrybuowania w ramach działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku UOKiK.
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi reprezentującymi interesy konsumentów i przedsięiorców we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 • Analizuje wnioski o udzielenie patronatu Prezesa Urzędu oraz przygotowuje na nie odpowiedzi oraz analizuje zaproszenia krajowe i przedstawia rekomendacje dotyczące udziału przedstawicieli Kierownictwa lub pracowników Urzędu.
 • Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, tworzy opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wycenia przedmiot zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych w zakresie realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w komunikacji społecznej/public relations lub marketingu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości narzędzi komunikacji społecznej/ public relations, znajomość narzędzi, technik i procesów z dziedziny DTP.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, współpraca.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z komunikacji społecznej, public relations.
 • Język angielski na poziomie C2.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, zorientowanie na osiąganie celów.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 20.01.2022
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krapkowice 20.01.2022
REKRUTER 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lublin 20.01.2022
kierownik działu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more