0

aplikacje

id #2643217 07.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zajmuje się obsługą biurową w zakresie spraw administracyjnych w tym inwestycji i remontów w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów umów oraz nadzorowanie ich prawidłowej i terminowej realizacji w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Bierze udział w opracowaniu okresowych planów pracy i sprawozdań z realizacji zadań administracyjnych oraz inwestycyjnych w celu kontroli nad realizacją zadań działu.
 • Wykonuje bieżące czynności administracyjne, w tym szybko reaguje i podejmuje czynności na zgłaszane przez oddziały awarie w celu efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Zastępuje kierownika działu, podczas jego nieobecności w celu efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Zajmuje się obsługą organizacyjną zebrań i sporządza protokołów w celu zapewnienia płynności działań w Archiwum.


Warunki pracy


 • praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie

 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkichInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość pakietów biurowych MS Office lub Libre Office/Open Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i w piśmie
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-09
  Decyduje data:wpływu oferty do
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 20.01.2022
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 20.01.2022
  kierownik działu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more