0

aplikacje

id #2643215 07.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Kadr

40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 36

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi całość spraw kadrowych m.in. akta osobowe, dokumentację kadrową dotyczącą przebiegu służby i pracy,
 • prowadzi sprawy związane z naborami do służby i pracy,
 • prowadzi sprawy związane z polityką kadrową,
 • prowadzi sprawy związane z przyznawaniem awansów w stopniu, stanowisku i innych wyróżnień,
 • realizuje zadania związane z dyscypliną służby i pracy,
 • przygotowuje dokumentację emerytalno-rentową,
 • sporządza sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań.


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Komendy w godzinach pracy Komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 • Budynek Komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepłnosprawnych na wózkach inwalidzkich). Pomieszczenia są zlokalizowane na wysokim parterze oraz I piętrze.


Warunki pracy: • Oświetlenie naturalne/sztuczne

 • Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym

 • Praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego

 • Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrzym

 • Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów

 • Realizacja zadań pod presją czasuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek NABÓR WK


W ofercie należy podać dane kontaktowe: numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mailWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu spraw administracyjno - biurowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy, prawa administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sprawność działania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Katowice 23.01.2022
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik produkcji z j. włoskim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 23.01.2022
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more