0

aplikacje

id #2643214 07.01.2022

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

68-100 Żagań ul. Szprotawska 30B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje czynności związane z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowuje plany badań rozpoznawczych zwierząt w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontroluje prowadzenie badań zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne
 • przygotowuje decyzje administracyjne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt
 • opracowuje dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi postępowanie w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • prowadzi sprawozdawczość zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz kontroluje spełnienie wymagań weterynaryjnych przez w/w podmioty
 • sporządza aktualizuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje czynności w zakresie obsługi gospodarstw w przypadku zagrożenia wystąpienia i wystąpienia ASF i HPAI
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne
 • prowadzi sprawy związane z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych


Warunki pracy

Praca przed komputerem oraz w terenie- na obszarze powiatu żagańskiego. Możliwe oddelegowanie pracownika do innych jednostek, w ramach wsparcia przy zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych. Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyzury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchu choroby zakaźnej zwierząt. Krajowe wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej- dotyczy mężczyzn
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy kat. B
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 20.01.2022
  kierownik działu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more