0

aplikacje

id #2643213 07.01.2022

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

37-400 Nisko Racławice Rudnicka 13

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, monitorowania zakażeń zwierząt, w tym pobierania prób do badań
 • realizuje programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i bioasekuracji
 • sprawuje nadzór nad wprowadzeniem na rynek zwierząt, nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • kontroluje nadzorowane podmioty, prowadzi dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru, w tym przygotowuje decyzje administracyjne oraz sporządza sprawozdania
 • realizuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Warunki pracy

Budynek dwukondygnacyjny, bez windy.  Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy służbowe samochodem osobowym. Praca w biurze, praca przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu ( prawo jazdy kat. B)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
  Racławice, Rudnicka 13
  37-400 NIsko
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 20.01.2022
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Koło 20.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 20.01.2022
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more