0

aplikacje

id #2643211 07.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Integracji Rejestrów Powiatowych

00-926 Warszawa Wspólna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przede wszystkim w odniesieniu do baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT500.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Aktualizuje Ewidencję Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych
 • Monitoruje postęp informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności w zakresie GESUT i BDOT500 oraz dostępności danych poprzez usługi.
 • Wspiera powiaty w problematyce koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Monitoruje postęp prac związanych z założeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków


Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputeraInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków lub prowadzenia mapy zasadniczej, w tym doświadczenie w administracji publicznej.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość narzędzi GIS
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Inowrocław 20.01.2022
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Koło 20.01.2022
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 20.01.2022
  młodszy inspektor zakładów górniczych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Łódź 20.01.2022
  młodszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more