0

aplikacje

id #2643210 07.01.2022

kontroler weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

43-100 Tychy ul. Powstańców 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad badaniami monitoringowymi
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tychach oraz na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, m. Mysłowice, m. Jaworzno, m. Tychy w godz. od 7,30 do 15,30


- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadkach kryzysowych wymagających działań IW


- wyjazdy służbowe (narady, konferencje, szkolenia) - obsługa komputera i urządzeń biurowych


- budynek nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat B - do wglądu
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
  ul. Powstańców 27
  43-100 Tychy
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gdańsk 10.01.2022
  Naczelnik Wydziału Sprzedaży 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Białystok 17.01.2022
  SPRZEDAWCA - KASJER 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Mielec 17.01.2022
  SPRZEDAWCA 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Płońsk 12.01.2022
  Kontroler Jakości 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more