0

aplikacje

id #2640236 01.01.2022

INSPEKTOR KONTROLI/ MŁODSZY INSPEKTOR KONTROLI R7/3538-1759/21

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3544


Obowiązki:

a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce;
d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • znajomość pakietu MS Office

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Wymagania pożądane:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Prawo jazdy kat. B

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA KONIECZNE: wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja lub ekonomia); obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; WYMAGANIA DODATKOWE: wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, podatków; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach samorządu terytorialnego; znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych; posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, mobilność; prawo jazdy kat. B; znajomość pisania algorytmów umożliwiających analizę danych w językach skryptowych (np. Excel, ACL); miejsce pracy: Zespół Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska 6 oraz praca w terenie w odległości do 90 km; po umowie na czas określony możliwość pracy na czas nieokreślony


Miejsce pracy: Brzeska 6, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: - Llist motywacyjny,- CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;- Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: wkgf@bydgoszcz.rio.gov.pl lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 35 (dotyczy zarówno pracy w siedzibie Izby w Bydgoszczy, jak i również ofert pracy w Zespole Zamiejscowym w Toruniu i we Włocławku) - w terminie do dnia: 5 stycznia 2022 r.- oferty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - po upływie terminu nie będą rozpatrywane; - kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. Izba zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną osób wybranych na podstawie otrzymanych ofert.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Żagań 20.01.2022
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 20.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more